O spoločnosti


  Naša firma pôsobí v oblasti účtovníctva od roku 2004. Špecializujeme sa na komplexné vedenie účtovných agiend malých a stredných podnikateľských subjektov, ako právníckých tak aj fyzických osôb, podnikajúcich v rôznych odvetviach obchodu, poskytovaní služieb alebo vo výrobnej oblasti.

Naším cieľom je vyjsť v ústrety požiadavkam a potrebám našich klientov bez rozdielu toho, aké dosahujú zo svojej činnosti obraty a zisky.

Všetky naše obchodné vzťahy a spôsoby spracovania požiadavkou našich klientov majú individuálny charakter, čo v konečnom dôsledku prináša najefektívnejšie využitie našich ponúkaných služieb, priebežný tok účtovných a ekonomických informácií, možnosť finančného plánovania a aktívny prístup v s tyku s úradmi v záležitostiach zastupovaného klienta.

Samozrejmosťou je poistenie firmy na zodpovednosť za škody vzniknuté pri výkone predmetu podnikania a tým redukuje akékoľvek riziko na strane klienta. Spoľahlivosť a kvalitu našej práce potvrdzuje skutočnosť, že zatial nemusela naša spoločnosť uplatniť žiadnu poistnú udalosť.

Naša spoločnosť zároveň poskytuje daňové, účtovné a sprostredko-vateľské služby pri predaji a nákupe emisných povoleniek typu EUA a CER.

Sme platiteľmi DPH.